Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier

Framsida för riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier

Detta dokument innehåller riktlinjer för kommunikation via Mjölby kommuns webbplatser det vill säga kommunens officiella hemsida och intranät, samt sociala medier.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2018:202
  • Beslutad av: kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: webbstrateg och kommunikatör
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 6 st
Ladda ner dokumentet