Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier

Framsida för ##dokumentnamn##

Detta dokument innehåller riktlinjer för kommunikation via Mjölby kommuns webbplatser det vill säga kommunens officiella hemsida och intranät, samt sociala medier.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2018:202
  • Beslutad av: kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: webbstrateg och kommunikatör
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 6 st
Ladda ner dokumentet