Mjölby kommun, länk till startsidan

Kommunikationspolicy

Framsida för ##dokumentnamn##

Kommunikationspolicyn är ett övergripande styrdokument för Mjölby kommuns kommunikationsarbete på alla nivåer och för planering, genomförande och uppföljning av kommunikation.

För att kunna genomföra sitt uppdrag måste Mjölby kommun kommunicera om vad som görs, vilka beslut som fattas och vilken service som erbjuds. God kommunikation med invånare, medarbetare och andra aktörer är en förutsättning för en positiv utveckling av vår kommun.

Tillsammans med den grafiska profilen utgör policyn grunden för all kommunikation där Mjölby kommun är avsändare. Genom kommunikationspolicyn tar förvaltningar och nämnder gemensamt ansvar för Mjölby kommuns kommunikation.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2020:328
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Kommundirektör
  • Dokumenttyp: Policy
  • Antal sidor: 7 st
Ladda ner dokumentet