Mjölby kommun, länk till startsidan

Handlingsplan för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Framsida för handlingsplan för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Mjölby kommun är en del i det nationella och regionala förebyggande arbetet inom alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) med det övergripande målet ”ett samhälle fritt från
narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”.

Målet med kommuns handlingsplan är att den ska bidra till en hållbar utveckling i Mjölby
kommun, genom en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska
kostnader för samhället.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2022:255
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Biträdande kommundirektör
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 29 st
Ladda ner dokumentet