Mjölby kommun, länk till startsidan

Handlingsplan för suicidprevention

Framsida för ##dokumentnamn##

Handlingsplanen utgår från en förstudie som genomfördes inomhandlingsplanen för trygghet och säkerhet 2019-2022, samt den regionala strategin för suicidprevention som Mjölby kommun ställde sig bakom 2021.

Handlingsplanen utgår från tre insatsområden:

  • Utbildning och kompetenshöjande insatser – ökad kunskap
  • Samverkan och samordning
  • Minimera risker för suicid och suicidförsök

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2022:55
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Strateg social hållbarhet
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 12 st
Ladda ner dokumentet