Mjölby kommun, länk till startsidan

Policy för resor, transporter och fordon

Framsida för ##dokumentnamn##

Mjölby kommun som organisation ska i val av resor, fordon och hantering av transporter vara en förebild för civilsamhället och företag i Mjölby kommun.

Policyn styr, tillsammans med tillhörande riktlinjer, val av färdsätt vid resor i tjänsten, inköp eller leasing av fordon och beställda eller upphandlade transporter som kommunen ansvarar för.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2018:238
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
  • Dokumentansvarig person: Kommundirektör
  • Dokumenttyp: Policy
  • Antal sidor: 4 st
Ladda ner dokumentet