Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för Medborgardialog

Framsida för ##dokumentnamn##

I dagens samhälle ökar medborgarnas krav på delaktighet i samhällsutvecklingen. Medborgardialog är ett sätt stärka sammanhållningen och bidra till ett samhälle med social och demokratisk hållbarhet.

Medborgardialog vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Mjölby kommun. Med vetskapen om att invånarna är initiativrika och välutbildade är detta ett sätt att skapa utvecklande mötesplatser.

Dialogen är ett komplement till den representativa demokratin och ska gemedborgarna möjlighet till inflytande även mellan valen.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2016:82
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad:
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsens förvaltning
  • Dokumentansvarig person: Kommundirektör
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 7 st
Ladda ner dokumentet