Mjölby kommun, länk till startsidan

VA-policy

Framsida för ##dokumentnamn##

Mjölby kommun strävar efter att vara en hållbar kommun över tiden. Vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande.

VA-policyn beskriver hur kommunen ska skapa en hållbar VA-hantering.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2010:249
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
  • Dokumentansvarig person: VA-Avfallschef
  • Dokumenttyp: Policy
  • Antal sidor: 2 st
Ladda ner dokumentet