Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för beslut enligt SoL, LVU, LVM för barn, unga och vuxna

Framsida för ##dokumentnamn##

Dessa riktlinjer är fastställda av omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun. Utgångspunkten i riktlinjerna är att de ska vara ett stöd vid
handläggningen och ge en rättssäker vägledning i arbetet.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: 2021:107
  • Beslutad av: Omsorgs-och socialnämnd -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Omsorgs- och socialnämnd
  • Dokumentansvarig person: Förvaltningschef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 15 st
Ladda ner dokumentet