Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för beslut enligt SoL, LVU, LVM för barn, unga och vuxna

Framsida för Riktlinjer för beslut enligt SoL, LVU, LVM för barn, unga och vuxna

Dessa riktlinjer är fastställda av omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun. Utgångspunkten i riktlinjerna är att de ska vara ett stöd vid
handläggningen och ge en rättssäker vägledning i arbetet.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: 2021:107
  • Beslutad av: Omsorgs-och socialnämnd -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Omsorgs- och socialnämnd
  • Dokumentansvarig person: Förvaltningschef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 15 st
Ladda ner dokumentet