Mjölby kommun, länk till startsidan

Servicepolicy

Framsida för ##dokumentnamn##

Ett gemensamt uppdrag för alla som arbetar i Mjölby kommun är att leverera service och tjänster av god kvalitet till medborgare och kunder. Det är dem som
verksamheterna ska skapa värde och nytta för. Det gäller alla medarbetare, oavsett om rollen är att vara leverantör av service och tjänster, samhällsbyggare
eller myndighetsutövare.

Servicepolicyn beskriver hur kommunen ska skapa så bra service som möjligt för kommunens medborgare och kunder.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: 2023:150
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Biträdande kommundirektör
  • Dokumenttyp: Policy
  • Antal sidor: 5 st
Ladda ner dokumentet