Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för färdtjänst

Framsida för riktlinjer för färdtjänst

Lag (1997:736) om färdtjänst är det lagrum som styr bedömningen om rätt till färdtjänst. Avsikten med lagrummet är att anordna resor av god kvalitet inom
kommunen för personer med funktionshinder.

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik, så kallad särskild kollektivtrafik, och är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Ansvaret för utförandet av beställning och transporter för färdtjänst är överlåtet till regional kollektivtrafikmyndighet, Region Östergötland. Bedömningen om rätt till färdtjänst ska ske på ett rättssäkert sätt och alla medborgare ska behandlas lika.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: 2021:320
  • Beslutad av: kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Enhetschef Medborgarservice
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 5 st
Ladda ner dokumentet