Mjölby kommun, länk till startsidan

Avfallsplan

Framsida för ##dokumentnamn##

Alla kommuner ska ha en avfallsplan som innehåller mål och åtgärder för att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för.

Målen i Mjölby kommuns avfallsplan bygger på EU:s prioriteringsordning för avfall, som beskrivs närmare avfallsplanen och är indelade i tre fokusområden:

  • minska mängden
  • återvinna
  • minska farligheten

Varje fokusområde innehåller i sin tur tre mål. För att uppfylla målen beskrivs ett antal åtgärder som ska genomföras.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: TEKN/2020:10
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Tekniska nämnden
  • Dokumentansvarig person: VA-Avfallschef
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 109 st
Ladda ner dokumentet