Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för kamerabevakning

Framsida för ##dokumentnamn##

Denna riktlinje styr kommunens samordning av kamerabevakning som en av flera åtgärder för att skapa trygghet och förhindra brottsliga handlingar.

Riktlinjerna tydliggör kommunens förhållningssätt samt beslutsgång och ansvarsfördelning.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2019:402
  • Beslutad av: Kommunstyrelsens förvaltning -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsens förvaltning
  • Dokumentansvarig person: Säkerhetsstrateg
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 10 st
Ladda ner dokumentet