Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för hantering av arkiv

Framsida för riktlinjer för hantering av arkiv

Riktlinjer för hantering av arkiv för Mjölby kommun reglerar hanteringen av allmänna handlingar för kommunstyrelse, nämnder och kommunala bolag samt revisorer. Riktlinjerna gäller även för de enskilda arkiv som överlämnas till kommunens arkiv.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2020:237
  • Beslutad av: kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: kommunfullmäktige
  • Dokumentansvarig person: kommundirektör
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 7 st
Ladda ner dokumentet