Mjölby kommun, länk till startsidan

Energi- och klimatstrategi

Framsida för ##dokumentnamn##

Mjölby kommuns energi- och klimatstrategi ska styra och leda de kommunala verksamheterna och bolagen mot minskad klimatpåverkan i enlighet med nationella
mål och internationella överenskommelser.

Strategin, åtgärderna och uppföljningen av strategin ska fungera som ett verktyg för
alla nämnder och bolag för att öka ambitionen inom klimatområdet och intensifiera energi- och klimatarbetet i Mjölby kommun i strävan mot nationella mål.

I strategin finns åtgärder som nämnderna ska genomföra till 2023.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2018:101
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
  • Dokumentansvarig person: Hållbarhetsstrateg
  • Dokumenttyp: Strategi
  • Antal sidor: 32 st
Ladda ner dokumentet