Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för partistöd

Framsida för ##dokumentnamn##

I kommunlagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.

Syftet med riktlinjerna för partistöd är att fastställa vilka kriterier som ska vara uppfyllda för rätt till ersättning och i vilken omfattning

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2021:139
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad:
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
  • Dokumentansvarig person: Kommundirektör
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 4 st
Ladda ner dokumentet