Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för exploateringsavtal

Framsida för ##dokumentnamn##

Riktlinjerna för exploateringsavtal reglerar hur kommunens arbete med exploateringsavtal ska genomföras. Innehållet i riktlinjerna är kommunens utgångspunkter och mål för exploateringsavtal, handläggningsrutiner och grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförande av detaljplaner, medfinansieringsersättning och förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2023:245
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Stadsbyggnadschef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 9 st
Ladda ner dokumentet