Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för exploateringsavtal

Framsida för ##dokumentnamn##

Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer ska kunna genomföra projekt där exploateringsavtal ingår.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2016:280
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Exploateringsingenjör
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 6 st
Ladda ner dokumentet