Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för vedpannor

Framsida för ##dokumentnamn##

För att minimera risken för störningar till följd av vedeldning har riktlinjer tagits fram av kommunen. Utsläpp från vedeldning påverkar människors hälsa negativt och skadar miljön. Det finns dock många sätt att minska vedeldningens negativa påverkan på hälsa och miljö. En första åtgärd är att följa de riktlinjer som finns för vedpannor.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: §48/1998
  • Beslutad av: Miljönämnden -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Miljönämnden
  • Dokumentansvarig person: Miljöchef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 1 st
Ladda ner dokumentet