Mjölby kommun, länk till startsidan

Dagvattenpolicy

Framsida för ##dokumentnamn##

Mjölby kommun strävar efter att vara en hållbar kommun över tiden. Dagvattenpolicyn beskriver vilka grundprinciper som gäller i Mjölby kommun för att uppnå en långsiktig hållbar fungerande dagvattenhantering.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2018:245
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Tekniska nämnden
  • Dokumentansvarig person: VA-Strateg
  • Dokumenttyp: Policy
  • Antal sidor: 6 st
Ladda ner dokumentet