Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för dagvatten

Framsida för ##dokumentnamn##

Riktlinjer och riktvärden för dagvatten är en vägledning för att nå kommunens
dagvattenpolicy.

Dokumentet innehåller en kort beskrivning av dagvatten i olika lagrum och vilket ansvar olika parter har, samt i vilka skeden i plan – och byggprocessen där dagvatten ska tas upp.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2018:245
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Tekniska nämnden
  • Dokumentansvarig person: Va/Avfallschef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 16 st
Ladda ner dokumentet