Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Framsida för riktlinjer för riksfärdtjänst

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst är det lagrum som styr bedömningen om rätt till riksfärdtjänstresa.
Avsikten med lagrummet är att lämna ersättning för reskostnader till den, som
på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder, behöver resa på ett särskilt
kostsamt sätt inom Sverige, från en kommun till en annan kommun. Bedömningen om rätt till riksfärdtjänst ska ske på ett rättssäkert sätt och alla medborgare ska behandlas lika

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: 2021:73
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Enhetschef Medborgarservice
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 5 st
Ladda ner dokumentet