Mjölby kommun, länk till startsidan

Kartor

I kommunens kart- och GIS-portal hittar du kartor över Mjölby kommun. Kartorna visas för olika verksamhetsområden. GIS är en förkortning och står för Geografiska informationssystem. Du hittar bland annat detaljplaner, lediga småhustomter och vår översiktsplan. Nya kartor tillkommer kontinuerligt. Adress-, nybyggnads- och primärkartor kan du beställa från stadsbyggnadskontoret.

Boenden för äldre

Karta och information om kommunens vårdboenden, trygghetsboenden och mötesplatser för äldre.

Karta över boenden för äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykelvägar

Karta över cykelvägar, motionsspår och vandringsleder.

Karta över kommunens cykelvägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplaner

Information om gällande detaljplaner samt pågående detaljplanearbeten. Både plankarta och bestämmelser visas i pdf-format.

Karta till alla gällande detaljplaner samt pågående detaljplanearbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolor och skolor

Information om kommunens förskolor och skolor. Här hittar du även privata och koperativa förskolor.

Karta över förskolor och skolor i Mjölby kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsanläggningar, badplatser, vandringsleder och sevärda platser

I kartan hittar du bland annat motionsspår, badplatser, vandringsleder, sporthallar, fotbollsplaner och andra kultur- och fritidsanläggningar.

Karta med motionsspår, vandringsleder, kultur- och fritidsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat och områden i kommunens naturvårdsprogram

Information om naturreservat och områden med beskrivningar av vad som ingår i kommunens naturvårdsprogram.

Karta med naturreservat samt områden som ingår i kommunens naturvårdsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mjölbykartan

Informationskarta över Mjölby kommun. Här hittar du lekplatser, återvinningsstationer, kultur- och fritidsanläggningar och mycket mer.

Mjölbykartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkera i Mjölby

Information om kommunens parkeringsplatser. Du hittar bland annat information om antal platser, antal platser för rörelsehindade samt tidsbegränsning.

Karta över kommunens parkeringsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum i Mjölby tätort

Information var du hittar skyddsrum i Mjölby.

Karta över skyddsrum i Mjölby tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solkartan

Karta som visar potentiell solel. Sök upp ditt hus på solkartan och klicka på taket. Kartans färgmarkeringar visar takets förmåga att producera solel.

Solkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villatomter

Karta över villatomter som kommunen säljer. I kartan finns information om areal, pris med mera.

Karta över villatomter som kommunen säljer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindkraft

Information om uppförda vindkraftverk och pågående ansökningar.

Karta med vindkraftverk och pågående ansökningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägarbeten och projekt

Här visas gatu- och parkavdelningens kommande och pågående projekt den närmsta tiden. Det kan vara exempelvis vägarbeten, ombyggnationer av lekplatser eller annat som rör den allmänna miljön.

Karta över vägarbeten och projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?