Mjölby kommun, länk till startsidan

Gränsutvisning

Är du osäker på var dina fastighetsgränser går. Då kan vi hjälpa till att leta upp befintliga gränsmarkeringar eller markera ut var gränserna går.

En gränsutvisning innebär att vi tar reda på gränsens sträckning och stakar ut den så den synliggörs på marken, oftast med träläkt. En gränsutvisning kan också innebära att man letar rätt på överväxta gränsmärken eller hjälper till med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning.

Tyvärr så är det inte alltid gränserna är tydligt dokumenterade, i sådana fall är det inte säkert att vi kan göra en utvisning. För att få en gräns markerad med mer bestående markeringar eller då gränserna är för osäkra och bristfälligt dokumenterade för att visas ut krävs det en lantmäteriförrättning Länk till annan webbplats..

Beställning av mätuppdrag

Här kan du beställa en gränsutvisning genom att loggar du in med e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Mina sida längst upp på sidan.

Ska du beställa för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets/föreningens uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets/föreningens ärende.

Saknar du e-legitimation ber vi dig kontakt kart- och mätenheten på telefon eller mejl på nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Kart- och mätenheten
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?