Mjölby kommun, länk till startsidan

Lantmäteri

Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället, offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner, med information om geografi och fastigheter. Ska du om- eller nybilda en fastighet vänder du dig till lantmäteriet.

För ansökan om lantmäteriförrättning inom Mjölby kommun kontakta lantmäterimyndigheten via telefonväxel 0771-63 63 63 eller besök Lantmäteriets webbplats där beställningsformulär samt e-tjänst för ansökan om lantmäteriförrättning finns.

Lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadskontoret har avtal med lantmäteriet rörande vissa förrättningsförberedelser. Det innebär att kommunen samverkar med lantmäteriet berörande mätningstekniska moment vid de flesta typer av lantmäteriförrättningar inom planlagt område.

Vad är en fastighet?

En fastighet är ett avgränsat mark eller vattenområde, det kan även vara en volym (3D-fastighet). Till en fastighet hör till exempel byggnader, skog, vatten och vissa anläggningar. All mark är indelad i fastigheter. Alla landets fastigheter har en egen registerbeteckning, till exempel Backsippan 2 i Mjölby kommun. Vid en lantmäteriförrättning kan till exempel en fastighet bildas, ändras till sina gränser eller upphöra att finnas. Exempel på lantmäteriförrättningar är:

Avstyckning

Ett visst område avskiljs från en fastighet för att bilda en egen fastighet (tomt) till exempel för bostadsändamål.

Klyvning

En fastighet som ägs gemensamt av två eller flera delägare kan delas upp så att varje delägare får en egen fastighet.

Sammanläggning

Två eller flera fastigheter slås ihop till en ny fastighet.

Fastighetsreglering

Mark överförs från en fastighet till en annan. Bildande av servitut.

Fastighetsbestämning

Utredning om till exempel fastighetsgränsers lägen på marken och servitutsrättigheter.

Anläggningsförrättning

Gemensamhetsanläggning bildas - flera fastigheter samverkar för skötsel av till exempel gemensam väg, vatten, avlopp med mera.

Läs mer om de olika förrättningsåtgärderna på lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Kart- och mätenheten
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?