Mjölby kommun, länk till startsidan

Utstakning och lägeskontroll

Har du fått bygglov och ska börja bygga eller har byggt klart kan du behöva göra en utstakning av byggnaden samt en kontroll av byggnaden. Här hittar du information om dessa åtgärder. Om du behöver göra en utstakning och/eller lägeskontroll framgår av ditt bygglov.

Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt med läktkäppar. Vi sätter även ut en höjdfix.

Finutstakning görs efter schaktning, men innan gjutning av grunden, innebär att den blivande byggnadens fasadhörn markeras enligt beviljat bygglov. Utstakningen sker på byggprofiler som byggherren sätter upp innan finutstakningen.

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden placerats i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Kontrollen utförs normalt i grundläggningsskedet för att eventuella fel ska kunna rättas till. Behovet av kontrollmätning dokumenteras i kontrollplanen. Sakkunnigintyg på utförd kontrollmätning ska lämnas till bygglovenheten. Intyget redovisar om byggnadens läge i plan och i förekommande fall även i höjd, överensstämmer med bygglovet.

Beställning av mätuppdrag

Här kan du beställa en utstakning och/eller lägeskontroll genom att loggar du in med e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Mina sida längst upp på sidan.

Ska du beställa för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets/föreningens uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets/föreningens ärende.

Saknar du e-legitimation ber vi dig kontakt kart- och mätenheten på telefon eller mejl på nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Kart- och mätenheten
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?