Mjölby kommun, länk till startsidan

Mättekniska uppdrag

Stadsbyggnadskontorets mätningsenhet svarar för fält- och mätningsarbeten vid upprättande och underhåll av kommunens kartor och stomnät.

Vidare utförs mätningsarbeten som erfordras vid framställning av kartor i samband med plan- och byggprocessen med mera och vid fastighetsbildningsförberedelser åt lantmäterimyndigheten.

Mätningsenheten utför även mätningsuppdrag exempelvis utstakningar och kontrollmätningar av byggnader där detta krävs i bygglov, samt uppdrag åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Kart- och mätenheten
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?