Mjölby kommun, länk till startsidan

Adresser och namnsättning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om adresser och namn på gator, vägar och andra allmänna platser. Stadsbyggnadskontoret har ansvaret för underhållet av kommunens del av ett landsomfattande adressregister.

Gatunamn

Gatunamn och namn på allmänna platser beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret svarar för adressnumrering inom tätorter, beslutar om landsbygdsadresser och är ansvariga för att adressregistret är aktuellt.

Belägenhetsadresser

De adresser som kommunen fastställer är av typen belägenhetsadresser. De beskriver läget på en plats som oftast är i anslutning till en byggnad. Posten beslutar om postnummer och postort för denna adress. Belägenhetsadresserna inom tätorterna består i regel av gatunamn och adressnummer. Adresserna på landsbygden består normalt av bynamn och adressnummer eller husnamn. Det förekommer även att gårdsnamnet ingår i landsbygdsadressen.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Kart- och mätenheten
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?