Mjölby kommun, länk till startsidan

Klimatanpassningsplan 2024-2028

Framsida för ##dokumentnamn##

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet som märks av redan idag och de som förväntas komma i framtiden. Effekterna av ett förändrat klimat förväntas leda till högre temperaturer, värmeböljor samtidigt ökad nederbörd i from av skyfall och översvämningar. Effekterna ger i sin tur konsekvenser för exempelvis tillgång till dricksvatten samt negativ påverkan på människors hälsa, samhällsviktig verksamhet och infrastruktur.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS:2021:333
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Hållbarhetsstrateg
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 43 st
Ladda ner dokumentet