Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för markanvisning

Framsida för riktlinjer för markanvisning

Markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre.

Det ger byggherren ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för byggnation.

När kommunen beslutat om val av byggherre tecknas ett avtal för markanvisningen.

Riktlinjerna är vägledande för markanvisningar i Mjölby kommun.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2016:280
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsens förvaltning
  • Dokumentansvarig person: -
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 7 st
Ladda ner dokumentet