Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för markanvisning

Framsida för ##dokumentnamn##

Riktlinjerna för markanvisning reglerar hur kommunens arbete med markanvisning ska genomföras. Innehållet i riktlinjerna är kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för byggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisning samt principer för markprissättning.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2023:244
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Stadsbyggnadschef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 9 st
Ladda ner dokumentet