Mjölby kommun, länk till startsidan

Handlingsplan gällande våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Framsida för ##dokumentnamn##

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhälls- och folkhälsoproblem, en jämställdhetsfråga och en brottsförebyggande fråga som allvarligt påverkar levnadsvillkoren och livskvalitén på kort och lång sikt för de
som utsätts.

Denna handlingsplan bygger på socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer och handlingsplanen anger de mål och
aktiviteter som vägleder omsorgs- och socialförvaltningens arbete i frågan.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: OSN/2021:187
  • Beslutad av: Omsorgs- och socialnämnden -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Omsorgs- och socialnämnden
  • Dokumentansvarig person: Samordnare våld i nära relation
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 12 st
Ladda ner dokumentet