Mjölby kommun, länk till startsidan

VA-plan

Framsida för ##dokumentnamn##

Alla behöver rent vatten och alla måste hantera sitt spillvatten på ett hållbart sätt. Systemet för att ordna detta kallas VA-försörjning. Målet med VA-planen är att skapa en långsiktig strategi för VA-försörjningen i kommunen. Planen identifierar vilka områden som är i behov av nya VA-lösningar.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2010:249
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad:
  • Dokumentansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
  • Dokumentansvarig person: VA-Avfallschef
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 122 st
Ladda ner dokumentet