Mjölby kommun, länk till startsidan

Befolkningsstatistik

Antalet invånare fortsätter att öka i Mjölby kommun. Den 31 december 2021 hade Mjölby kommun en folkmängd på 28 269 personer, vilket är en ökning med 309 personer sedan förra årsskiftet.

2021 års befolkningsökning kan till stor del förklaras med ett positivt flyttnetto på 236 personer. Det är alltså fler personer som flyttar till Mjölby kommun än som flyttar från kommunen - en trend kommunen haft under många år.

Under 2021 föddes det 312 barn i kommunen, vilket är ovanligt många. 256 personer avled 2021 - det lägsta antalet sedan 2012. Detta ger ett totalt födelseöverskott på 56 personer i kommunen - det största sedan tidigt 90-tal.

Ökade födelsetal och färre avlidna ses i hela riket under 2021. En förklaring till färre avlidna är den allmänna försiktigheten mot smitta och att vården blev bättre på att hantera covid-19.

De senaste fem åren i siffror

Befolkningsförändringar*


2017

2018

2019

2020

2021

Folkmängd

27 019

27 373

27 758

27 960

28 269

Folkökning

311

354

385

202

309

Födda

297

280

302

295

312

Döda

301

268

296

273

256

Födelseöverskott

-4

12

6

22

56

Inflyttade

1 494

1 604

1 549

1 508

1 538


Utflyttade

1 176

1 267

1 170

1 328

1 302

Flyttnetto

318

337

379

180

236

* Statistiska Centralbyrån (SCB) gör vissa justeringar vilket innebär att summeringen inte alltid stämmer helt med delarna.


Befolkningsutveckling i ålderskategorier

Ålder

2017

2018

2019

2020

2021


0 år


301


286


311


312


325


1-5 år

1633

1 694

1 703

1 686

1 68

6-15 år

3 241

3 294

3 354

3 433

3 457

16-18 år


895

897

904

929

984

19-64 år

15 116

15 301

15 561

15 652

15 767

65-79 år

4 320

4 375

4 387

4 357

4 389

80 år och äldre

1 513

1 526

1 538

1 591

1 660

Totalt

27 019

27 375

27 758

27 960

28 269


Befolkningsutveckling i olika delområden*

Delområde

2017

2018

2019

2020

2021

Mjölby tätort

13 164

13 503

13 816

13 928

14 130

Mjölby omnejd

975

1 002

1 005

1 022

1 043

Skänninge tätort

3 356

3 338

3 344

3 359

3 338

Skänninge omnejd exklusive Skeppsås Normlösa

955

939

950

955

970

Skeppsås Normlösa

557

562

568

561

556

Väderstad tätort

532

542

545

527

516

Väderstad omnejd inklusive Hogstad

972

978

967

993

990

Mantorp tätort

3 820

3 867

3 913

3 936

4 037

Mantorp omnejd exklusive Västra Harg

2 108

2 099

2 087

2 121

2 133

Västra Harg

553

528

539

536

531

Restbefolkning

27

15

24

22

25

Totalt

27 019

27 373

27 758

27 960

28 269

Hitta mer statistik

I verktyget Statisticstudio kan du på tätortsnivå ta fram olika typer av statistik. Leva och bo innehåller exempelvis statistik om befolkningen, boende och flyttningar. Arbete och tillväxt innehåller statistik om arbetsmarknaden och pendling. I verktyget hittar du statistik för tätorterna som ingår i det lokala arbetsmarknadsområdet Linköping, Motala, Åtvidaberg och Kinda kommun.

Leva och bo: https://custom.statisticsstudio.com/lalink/bef/mjolby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete och tillväxt: https://custom.statisticsstudio.com/lalink/arbotill/mjolby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns samlad statistik om alla Sveriges kommuner. I SCB:s tjänst Kommuner i siffror kan du jämföra Mjölby med andra kommuner.

Jämför Mjölby kommun med en annan kommun på Kommuner i siffror.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?