Mjölby kommun, länk till startsidan

Informationssäkerhetspolicy för Mjölby kommun

Framsida för ##dokumentnamn##

Informationssäkerhet är det som görs för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Begreppet informationssäkerhet omfattar både administrativ säkerhet och IT-säkerhet.

Informationssäkerhetspolicyn med underliggande riktlinjer, instruktioner och systemsäkerhetsplaner styr Mjölby kommuns informationssäkerhetsarbete. Informationssäkerhet är en del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess när det gäller hantering av verksamheternas information. 

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2014:40
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Säkerhetssamordnare
  • Dokumenttyp: Policy
  • Antal sidor: 2 st
Ladda ner dokumentet