Mjölby kommun, länk till startsidan

Råd och riktlinjer upplåtelse och nyttjande av offentlig plats

Framsida för ##dokumentnamn##

Detta är Mjölby Kommuns önskan om hur vi vill att den offentliga platsen används och upplåts. Vi vill skapa och behålla en levande och vacker stadskärna, det är ett av kommunens mål.
Tillgängliga promenadstråk eller uteserveringar kan skapa detta, liksom konserter eller andra arrangemang. Den offentliga platsen kan också behöva användas vid byggnation eller grävning.
Allt detta kan tillåtas, men för att det ska fungera så bra som möjligt för alla och inte generera några skador, finns dessa riktlinjer för upplåtelse och nyttjande av offentlig plats.
Vid bedömning väger de allmänna intressena tyngre än de enskilda. Det innebär att hänsyn tas till de som går, cyklar eller på andra sätt färdas samt vistas på offentlig plats. Riktlinjerna tar inte hänsyn till konkurrens.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: 2014:189
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: -
  • Dokumentansvarig person: -
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 10 st
Ladda ner dokumentet