Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Framsida för Riktlinje för beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Mjölby kommuns riktlinjer för insatser enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd
och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

Insatser enligt SoL och LSS är frivilliga och
beviljas utifrån ansökan från den enskilde. Vid utredning av behov av insatser enligt SoL och LSS tillämpas evidensbaserad praktik.

Det innebär att biståndshandläggaren väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål samt lagens möjligheter.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: OSN/2023:20
  • Beslutad av: Omsorgs- och socialnämnd -
  • Aktualitetsgranskad:
  • Dokumentansvarig nämnd: Omsorgs- och socialnämnd
  • Dokumentansvarig person: Förvaltningschef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 34 st
Ladda ner dokumentet