Mjölby kommun, länk till startsidan

Bidragsregler föreningsbidrag

Framsida för ##dokumentnamn##

Kultur och fritidsnämnden har i uppdrag att i egen regi och genom att stödja föreningslivet, skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens invånare att utöva aktiviteter som bidrar till en varierande och innehållsrik fritid. En del av nämndens stöd utgörs av direkta bidrag, en annan del genom att tillhandahålla kommunala lokaler/anläggningar med subventionerade hyror. Stöd ges även till de föreningar som äger och förvaltar egna anläggningar.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KOF/2023:52
  • Beslutad av: Kultur- och fritidsnämnden -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
  • Dokumentansvarig person: Förvaltningschef
  • Dokumenttyp: Regel
  • Antal sidor: 18 st
Ladda ner dokumentet