Mjölby kommun, länk till startsidan

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Framsida för handlingsplan mot våldbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier och miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

I Mjölby kommun pågår ett arbete med att tydliggöra en övergripande inriktning, ansvarsfördelning och uppgifter för förvaltningarnas arbete mot våldsbejakande ideologier.

Syftet med handlingsplanen är att genom ett förebyggande arbete kunna motverka radikalisering, samt hantera ett läge där medborgare hamnat i omständigheter där våldsbejakande ideologier finns med i bilden. Målet är att öka kommunens förmåga att motverka radikalisering och att identifiera individer eller grupper som inte värnar om det demokratiska samhället.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2016:168
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Säkerhetssamordnare
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 17 st
Ladda ner dokumentet