Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för styrdokument

Framsida för ##dokumentnamn##

Mjölby kommun har en mängd styrdokument och de hör ihop med kommunens ledningssystem. Därför är det viktigt att de är strukturerade på ett enkelt sätt så
att det inte skapas alltför många nivåer.

För att förtydliga detta är det viktigt att det finns enhetliga begrepp bland dokumenten och en definition av vad respektive styrdokument står för.

Riktlinjer för styrdokument i Mjölby kommun gäller för alla kommunens nämnder och verksamheter. Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, är begripliga och ändamålsenliga för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: 2016:242
  • Beslutad av: Kommunstyrelsen -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Kommundirektör
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 8 st
Ladda ner dokumentet