Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för braskaminer

Framsida för ##dokumentnamn##

För att minimera risken för störningar till följd av vedeldning har riktlinjer tagits fram av kommunen. Utsläpp från vedeldning påverkar människors hälsa negativt och skadar miljön. Det finns dock många sätt att minska vedeldningens negativa påverkan på hälsa och miljö. En första åtgärd är att följa de riktlinjer som finns för braskaminer.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: § 49/2006
  • Beslutad av: Miljönämnden -
  • Aktualitetsgranskad:
  • Dokumentansvarig nämnd: Miljönämnden
  • Dokumentansvarig person: Miljöchef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 2 st
Ladda ner dokumentet