Mjölby kommun, länk till startsidan

Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026

Framsida för ##Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026##

Förebyggande åtgärder och tidiga insatser är en viktig del av kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

I handlingsplanen fastställs hur kommunen ska arbeta förebyggande, planerande samt kunna hantera allt från vardagsolyckor till allvarliga samhällsstörningar och höjd beredskap. Vidare visar planen också hur kommunen ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande ur såväl ett situationellt som socialt perspektiv.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2023:98
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Dokumentansvarig person: Säkerhetschef
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 24 st
Ladda ner dokumentet