Mjölby kommun, länk till startsidan

Vattentjänstplan

Framsida för ##dokumentnamn##

Vattentjänstplanen beskriver kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen pekar även på åtgärder som krävs för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2023:153
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
  • Dokumentansvarig person: VA/Avfallschef
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 27 st
Ladda ner dokumentet