Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Framsida för ##dokumentnamn##

Dokumentet innehåller kriterier för idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: -
  • Beslutad av: Omsorgs- och socialnämnden -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Omsorgs- och socialnämnden
  • Dokumentansvarig person: Förvaltningschef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 4 st
Ladda ner dokumentet