Mjölby kommun, länk till startsidan

Program för uppföljning av privata utförare

Framsida för ##dokumentnamn##

Enligt kommunallagen (2017:725 kap. 3 § 5) ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska gälla en mandatperiod och lämpligt är att det revideras i samband med mål och budget för period närmast efter riksdagsvalet. Programmet knyter an till kommunens konkurrenspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2008-05-20 § 60. Där anges bland annat att förslag att konkurrensutsätta kommunalt utförd verksamhet ska prövas av kommunstyrelsen.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: 2018:137
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad:
  • Dokumentansvarig nämnd: -
  • Dokumentansvarig person: Kommundirektör
  • Dokumenttyp: Program
  • Antal sidor: 6 st
Ladda ner dokumentet