Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Framsida för Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

De lokala riktlinjerna ska ta sin utgångspunkt i det strategiska mer långsiktiga perspektivet.
Följande ska gälla som Mjölby kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: -
  • Beslutad av: kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: -
  • Dokumentansvarig person: Ekonomichef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 3 st
Ladda ner dokumentet