Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Framsida för Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Dokumentet innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

I omsorgs‐ och socialnämndens reglemente anges ansvar för handläggning av ekonomiskt bistånd för invånare bosatta i Mjölby kommun.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: OSN/2022:69
  • Beslutad av: Omsorgs- och socialnämnden -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Omsorgs- och socialnämnden
  • Dokumentansvarig person: Förvaltningschef
  • Dokumenttyp: Riktlinje
  • Antal sidor: 50 st
Ladda ner dokumentet