Mjölby kommun, länk till startsidan

Mjölby kommuns ledningssystem

Framsida för ##dokumentnamn##

En kommun har olika roller och gränserna mellan de olika rollerna är viktigt att hantera i samspelet med medborgare och kunder. Hur väl det samspelet
fungerar bidrar till kommunens långsiktiga utveckling. För att skapa ett fungerande samspel inom kommunens organisation krävs tydlig rollfördelning
mellan politik och förvaltning.

Samspelet mellan de olika ansvarsnivåerna och mellan chefer och medarbetare är nycklar till en effektiv organisation.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: 2018:327
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
  • Dokumentansvarig person: Kommundirektör
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 20 st
Ladda ner dokumentet