Mjölby kommun, länk till startsidan

Policy för kost- och måltider

Framsida för kost och måltidspolicy

Kost- och måltidspolicyn ska vara ett vägledande och styrande dokument för att kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamheter. Policyn ska också ligga till grund för kommunens upphandlingar, budget, verksamhetsplaner och nämndernas kravspecifikationer. Policyn gäller för all måltidsverksamhet oavsett driftform.

Policyn ska vägleda medarbetare som berörs av kost och måltider i kommunens verksamheter. Den ska ge information till elever, föräldrar, anhöriga, gode män och andra intresserade.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2017:70
  • Beslutad av: Kommunfullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Tekniska nämnden
  • Dokumentansvarig person: Samhällsbyggnadschef
  • Dokumenttyp: Policy
  • Antal sidor: 8 st
Ladda ner dokumentet