Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan i Hogstad för Hogstad 13:1 m.fl.

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utvidgning av befintliga bostadsfastigheter på tidigare järnvägsmark.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Ett förslag till detaljplan togs fram 2016-17 och samråd hölls under början av 2017. Planarbetet har sedan varit vilande i avvaktan på beslut om var kommande sträckning för cykelväg mellan Mjölby och Hogstad ska lokaliseras, längs fd järnvägen eller längs allmänna vägen.

Planarbetet kommer återupptas när sträckningen lagts fast.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu är planarbetet vilande inför framtida granskning. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Samråd om planförslaget pågick 1 februari - 3 mars 2017.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 566.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 612.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?