Mjölby kommun, länk till startsidan

Översiktsplan och detaljplaner

Aktuellt

Vision och värdegrund

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045.

Människor som går på ett stenlagt torg, träd och grönska. 3D-skiss.

Aktuella byggprojekt

Här presenterar vi aktuella och pågående projekt som kommunen ansvarar för.

Nyheter