Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplaner och planprogram

Kommunen reglerar hur mark ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. En detaljplan kan omfatta allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar. Detaljplanen visar även hur allmänna platser samt enskild mark ska användas och utformas. Under arbetet med nya detaljplaner har du som medborgare möjlighet att ta del av informationen och lämna synpunkter.

Hitta gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner hittar du via webben. Du söker via karta eller om du känner till adress eller fastighetsbeteckning.

Detaljplaner på gång

Här kan du se vilka områden i Mjölby kommun som håller på att få en ny detaljplan.

Alla förslag till detaljplaner – du kan sortera planerna på område, namn, innehåll och status.

Område

Namn

Innehåll

Status

Mjölby

Mjölby 40:6 - Vårdboende Öppnas i nytt fönster.

Vårdboende

Vilande

Mjölby

Mjölby 40:1 - Hagaparken


Vilande

Mjölby

Del av Mjölby 40:4 m.fl. - Hulje västra verksamhetsområde Öppnas i nytt fönster.

Industri, verksamheter, räddningstjänst

Överklagad

Mjölby

Hulje 8:1 - Hulje östra industriområde


Vilande

Mjölby

Mjölby 43:9 och 40:7 - Norra Eldslösa Öppnas i nytt fönster.

F-6 skola, bostäder

Laga kraft

Mjölby

Mjölby 40:7 - Eldslösa Södra

Bostäder, vårdboende

Inför granskning

Mjölby

Mjölby 40:7 - Eldslösa etapp 3

Bostäder, förskola

Inför samråd

Mjölby

Mjölby 40:6 - Vårdboende Öppnas i nytt fönster.

Vårdboende

Vilande

Mjölby

Mjölby kvarteret Storspoven m.fl. Öppnas i nytt fönster.


Inför samråd

Mjölby

Mjölby 40:7 - södra Svartå strand

Bostäder, förskola, centrumverksamhet, natur och park.

Samråd

Mjölby

Mjölby 40:8 - kvarnområdet och resecentrum

Bostäder, centrumverksamhet, gata/torg, tågplattform

Samråd

Mjölby

Mjölby 40:5 - Lundbyvallen

Industri

Inför granskning

Väderstad

Detaljplan för Storgårdsområdet i Väderstad

Bostäder

Inför granskning

Väderstad

Detaljplan i Väderstad för Väderstad - Bosgård 1:8

Bostäder

Antagande

Mantorp

Detaljplan för nytt centrum i Mantorp

Centrum, bostäder, skolor

Inför granskning

Hogstad

Detaljplan i Hogstad för Hogstad 13:1 med flera

Bostäder

Vilande

Skänninge

Fållinge 26:17 m.fl. - Vattenverkstan-Trojenborg Öppnas i nytt fönster.

Bostäder

Samråd pågår

Mjölby

Del av Ånetorp 1:7

Bostäder

Samråd pågår

Mjölby

Viringe Norra Öppnas i nytt fönster.

Industri, verksamheter

Inför samråd

Mjölby

Mejeriet 1

Bostäder, centrum

Inför samråd


Kontakt

Byggnadskontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?