Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplaner och planprogram

Kommunen reglerar hur mark ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. En detaljplan kan omfatta allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar. Detaljplanen visar även hur allmänna platser samt enskild mark ska användas och utformas. Under arbetet med nya detaljplaner har du som medborgare möjlighet att ta del av informationen och lämna synpunkter.

Hitta gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner hittar du via webben. Du söker via karta eller om du känner till adress eller fastighetsbeteckning.

Detaljplaner på gång

Här kan du se vilka områden i Mjölby kommun som håller på att få en ny detaljplan.

Alla förslag till detaljplaner – du kan sortera planerna på område, namn, innehåll och status.

Område

Namn

Innehåll

Status

Mjölby

Detaljplan i Mjölby för Terminalen 2 m.fl (Albacksområdet)

Verksamheter

Samråd

Mjölby

Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 40:3 (Albacksvägen)

Trafikområde

Samråd

Mjölby

Detaljplan i Mjölby för Skiftesgatan och Sörby bygata

Bostäder

Inför samråd

Skänninge

Detaljplaneändring i Skänninge för Vilan 3 m.fl.

Bostäder

Samråd

Mjölby

Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 40:6 mfl. (Vårdboende) Öppnas i nytt fönster.

Vårdboende

Vilande

Mjölby

Detaljplaneändring i Mjölby för kv. Floretten Öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsområde, ändrade planbestämmelser

Inför samråd

Mjölby

Detaljplan för Hulje östra industriområde i Mjölby


Vilande

Mjölby

Mjölby 40:7 - Eldslösa Södra

Bostäder, vårdboende

Inför granskning

Mjölby

Detaljplan för Eldslösa etapp 3 i Mjölby

Bostäder, förskola

Vilande

Mjölby

Detaljplan för kvarteret Storspoven m.fl. i Mjölby Öppnas i nytt fönster.


Inför samråd

Mjölby

Detaljplan för Södra Svartå strand i Mjölby

Bostäder, förskola, centrumverksamhet, natur och park.

Inför granskning

Mjölby

Detaljplan för kvarnområdet och resecentrum i Mjölby

Bostäder, centrumverksamhet, gata/torg, tågplattform

Samråd

Mjölby

Detaljplan för Lundbyvallen

Industri

Inför granskning

Väderstad

Detaljplan för Storgårdsområdet i Väderstad

Bostäder

Inför granskning

Väderstad

Detaljplan i Väderstad för Väderstad - Bosgård 1:8

Bostäder

Antagande

Mantorp

Detaljplan för nytt centrum i Mantorp

Centrum, bostäder, skolor

Inför granskning

Hogstad

Detaljplan i Hogstad för Hogstad 13:1 med flera

Bostäder

Vilande

Skänninge

Detaljplan för Vattenverkstan-Trojenborg i Skänninge Öppnas i nytt fönster.

Bostäder

Inför granskning

Mjölby

Detaljplan för Ånetorp 1:7 m.fl.

Bostäder

Inför granskning

Mjölby

Detaljplan för Viringe Norra

Verksamheter m.m.

Inför samråd

Mjölby

Detaljplan för Mejeriet 1

Bostäder, centrum

Inför samråd


Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?