Mjölby kommun, länk till startsidan

Svartån-Sommens vattenråd

Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor. I vattenrådet ska berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera idéer och problem inom sitt område. Mjölby kommun är huvudman för Svartån-Sommens Vattenråd.

Dummybild

Vattendirektivet

Vattendirektivet är EU:s ramdirektiv för vatten med syfte att skydda och förbättra vattenkvaliteten hos medlemsländerna. Direktivet består av regler och lagar som bland annat innebär att myndigheter måste övervaka vattenstatusen, minska föroreningar i vattenförekomster och återställa ekosystem i och kring vattenförekomster.

God vattenkvaltitet i Europa, EU:s Vattendirektiv Länk till annan webbplats.

Vattenrådets syfte

Vattenrådet är ett samverkansorgan som ska verka tillsammans med alla berörda intressenter och organisationer inom Svartån och Sommens avrinningsområde.

Vattenrådet styrs av dess stadgar och av en styrelse. Vattenrådets styrelse består av kommuntjänstemän, representanter för intresseorganisationer och företag, markägare samt ledamöter i berörda kommuner. Alla som är intresserade av vattenfrågor kopplade till Svartån och Sommen får delta i vattenrådet.

Stadgar för Svartån-Sommens vattenråd Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?